Poczta Polska - Bielany
Bielany

Poczta Polska

USŁUGI

Poczta Polska to firma o 458-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku – nasza sieć obejmuje ponad 7200 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym.
Świadomi odpowiedzialności, jaka ciąży na nas jako jednym z największych krajowych pracodawców, prowadzimy działania CSR i nieustannie się rozwijamy, zwiększając efektywności całej naszej grupy kapitałowej. Koncentrujemy się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, usług finansowo-ubezpieczeniowych i logistyki, jednocześnie rozbudowując ofertę usług cyfrowych.

Działalność Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej opiera się na zaufaniu do marki Poczty Polskiej oraz wykorzystaniu jej placówek, będących głównym kanałem sprzedaży i dystrybucji szerokiego portfela usług, a także komunikacji z Klientami.
Przewaga konkurencyjna Poczty Polskiej jest przede wszystkim zasługą jej pracowników. Dbamy o to, aby w naszym zespole pracowały osoby, dzięki którym możemy świadczyć usługi najwyższej jakości.

Poczta Polska odpowiedzialna społecznie (CSR)
Status Narodowego Operatora Pocztowego, powszechna znajomość marki i postrzeganie Poczty jako „dobra narodowego” zobowiązuje firmę do zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.
W ramach naszej wewnętrznej polityki CSR realizujemy działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Robimy wszystko, żeby nasze placówki i usługi były nie tylko dostępne, ale i przyjazne dla osób niepełnosprawnych, prowadzimy działania proekologiczne i budujemy wolontariat pracowniczy w organizacji.